İzmir depreminin ardından emsal artışı kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

30 Ekim 2020 depreminin ardından İzmirli depremzedelere yapılacak yeni konutlar için alınan emsal artışı kararı TMMOB tarafından yargıya taşımıştı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, emsal artışı kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dairesi, belediyelerin itirazını değerlendirdi, 14 Mart 2023 tarihinde; yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Mahkeme kararında, şu değerlendirme yapıldı:

“İtiraza konu karara dayanak alınan bilirkişi raporunda yer alan teknik açıklamalar, uyuşmazlık hakkında yapılacak hukuka uygunluk incelemesine esas alınabilecek yeterlilikte veri içermediğinden, İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen 02/02/2023 günlü, E:2022/176 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne dair kararın kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında inceleme yapılarak yeniden karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca kesin olarak 14/03/2023 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.”

Kararın ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sosyal medya hesabında, şu açıklamayı yaptı:

“Depremzedelerimizin konut ihtiyacını çözmek için hayata geçirdiğimiz emsal artışı kararı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkemeye yaptığımız itirazlar neticesinde kaldırıldı. Bu sağduyulu yaklaşım için teşekkür ediyor, depremzedelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir